Reebok veličina tenisica u centimetrima

Ovdje možete vidjeti tablicu sa Reebok veličinama tenisica u centimetrima:

REEBOK

20 – 11 cm
21 – 12 cm
22 – 12.5 cm
23.5 – 13 cm
24 – 13.5 cm
25 – 14.5 cm
26 – 15.5 cm
26.5 – 16 cm
27 – 17 cm
28 – 17.5 cm
29 – 18 cm
30 – 18.5 cm
31 – 19.5 cm
32 – 20.5 cm
33 – 21 cm
34 – 21.5 cm
35 – 22 cm
36 – 22.5 cm
36.5 – 23 cm
37 – 23.5 cm
37.5 – 24 cm
38 – 24.5 cm
38.5 – 24.6 cm
39 – 25 cm
39.5 – 25.5 cm
40 – 26 cm
40.5 – 26.5 cm
41 – 26.5 cm
42 – 27 cm
43 – 28 cm
44 – 28.5 cm
44.5 – 29 cm
45 – 29.5 cm
45.5 – 30 cm
46 – 30.5 cm