Opći uvjeti poslovanja vlasnika obrta TD – STIL

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

VLASNIKA OBRTA T.D. – STIL

OIB: (nije javno objavljen na internet stranici)

Paragraf 1.

Vlasnik obrta T.D. – STIL odlučuje hoće li obrt T.D. – STIL s bilo kime zasnovati bilo kakav ugovorni odnos. Svi što protivno slobodnoj volji vlasnika obrta T.D. – STIL,  prisilom ili na bilo koji drugi način uvlače obrt T.D. – STIL u bilo kakav ugovorni odnos koji nije u skladu s ovim OPĆIM UVJETIMA POSLOVANJA, svjesno i pod punom vlastitom odgovornošću daju suglasnost za ugovorni odnos adhezionog karaktera sa obrtom T.D. – STIL, te su suglasni naknaditi načinjenu štetu obrtu T.D. – STIL i/ili platiti istome izvršenje zahtjevanih usluga prema paragrafu 6. OPĆIH UVJETA POSLOVANJA.

Paragraf 2.

Itko tko čini bilo kakvu radnju koju smatram štetnom za obrt T.D. – STIL, a nije u skladu s obrtom T.D. – STIL i/ili nije definirana cjenikom u paragrafu 6., plaća obrtu T.D. – STIL najmanje 25.000,00kn (slovima dvadeset i pet tisuća kuna), a najviše 500.000,00kn (slovima pet stotina tisuća kuna), bez pogovora i/ili prigovora i/ili osporavanja, prema procjeni razine štete vlasnika obrta T.D. – STIL nanesene tim događajem i/ili cijene djelovanja vlasnika obrta T.D. – STIL zbog takvog događaja.

Paragraf 3.

Svi pokušaji ograničavanja slobode vlasnika obrta T.D. – STIL, od bilo koga bez dokaza nadležnosti za ograničavanje ili bez dokaza  počinjenja krimena i/ili mjerljive štete vlasnika obrta T.D. – STIL, stavljaju navedene u ugovorni odnos sa vlasnikom obrta T.D. – STIL prema kojem se obvezuju zbog ograničavanja raspolaganja vlasnika obrta T.D. – STIL nad njegovom imovinom, njegovim vremenom života, njegovom životnom energijom, isplatiti vlasniku T.D. – STIL putem transakcijskog računa T.D. – STIL, navedenog na računu; odštetu prema CJENIKU ŠTETE navedenom u paragrafu 6.

 

Paragraf 4.

Sve zahtjeve i/ili ponude i/ili zapovijedi upućene vlasniku obrta T.D. – STIL, od strane onih koji upućuju zahtjeve i/ili ponude, a koji nemaju valjani, pravomoćni ugovor o točno definiranim odnosima između vlasnika obrta T.D. – STIL, obrta T.D. – STIL i navedenih, zbog kršenja paragrafa pisanih u ovim OPĆIM UVJETIMA POSLOVANJA, vlasnik obrta T.D. – STIL naplaćuje putem fakture po CJENIKU ŠTETE koji je naveden u paragrafu 6.

 

Paragraf 5.

Zahtjeve i/ili ponude i/ili zapovijedi suglasan je putem računa platiti po CJENIKU ŠTETE kršitelj ovih OPĆIH UVJETA POSLOVANJA, te kršiteljev nalogodavac.

 

Paragraf 6.

CJENIK ŠTETE

 

1

Dolazak vlasnika obrta T.D. – STIL na pozvanu lokaciju bilo kojim/ikojim vozilom

40,00 kn/km

2

Dolazak vlasnika obrta T.D. – STIL na pozvanu lokaciju bilo kojim/ikojim plovilom

100,00 kn/nm

(kuna/nautička milja)

3

Utrošeno slobodno vrijeme života vlasnika obrta T.D. – STIL

2.000,00 kn/sat

4

Zahtjev/ponuda/zapovijed/naredba/naređenje upućeno vlasniku obrta T.D. – STIL usmenim ili pismenim putem

3.000,00 kn/ zapovijed

5

Stranica dopisa formata A4

500,00 Kn/stranica

6

Ozlijeđivanje vlasnika obrta T.D. – STILu OP

Min. 5.000 kn

/ozljeda

7

Nanošenje ozljede ili ozljeda vlasniku obrta T.D. – STIL, sa smrtnom posljedicom, plativo uživateljima odštete tog događaja, a koji imaju ugovor o tome da su oni ti koji imaju pravo na tu odštetu.

50.000.000,00 kn

8

Najam imovine vlasnika obrta T.D. – STIL, bez dokaza o postojanju ugovornog odnosa sa istim.

4.000,00kn/sat

9

Oštećenje imovine vlasnika obrta T.D. – STIL

2.000,00kn + popravak

10

Uništenje imovine vlasnika obrta T.D. – STIL

po procjeni (min 3.000,00kn)

11

Onemogućavanje pristupa imovini i bankovnim računima vlasnika obrta T.D. – STIL, vlasniku obrta T.D. – STIL  i drugim subjektima koji imaju ugovorni odnos sa T.D. – STIL

5.000,00kn/sat

 

Način plaćanja: putem transakcijskog računa navedenog u računu.

Naknade za naplatu: Naknade za naplatu neplaćenih faktura obračunavaju se kao dodatak osnovnom iznosu.

Opaska: Započeti sat rada obračunava se kao cijeli sat rada. Svaka pristojba, naknada, taksa ili faktura povrh opisanih radnji, uključujući ali ne ograničavajući se na sadržaj kamatne komponente, biti će razmatrana kao posebni incident. Vrijednost uvećanja odgovornosti će odrediti broj incidenata za koje se ispostavljaju računi.

 

PDV se obračunava naknadno.

Paragraf 7.

Ovi OPĆI UVJETI POSLOVANJA mogu biti promijenjeni u bilo kojem trenutku. O promjenama se može informirati na internet stranici na adresi: http://tdstil.com/opci-uvjeti-poslovanja-vlasnika-obrta-td-stil/ Novi OPĆI UVJETI POSLOVANJA zamjenjuju prethodno izdane uvjete i stupaju na snagu svojom objavom na navedenoj internet stranici.

potpis i pečat vlasnika obrta T.D. – STIL         sva prava pridržana

(online verzija ne mora sadržavati pečat i potpis vlasnika obrta) vlasnik obrta T.D. – STIL